L’ajudem en la política i gestió laboral de la seva empresa, base d’unes relacions laborals satisfactòries

ORGANIZACIÓN BONET

Àrea Laboral i de Seguretat Social

Conèixer, interpretar i aplicar la diferent normativa de seguretat social i laboral general i l’específica de cada sector és la clau per encertar amb l’assessorament i la gestió laboral. El que repercuteix no només en la productivitat i en els costos laborals de l’empresa, sinó també en les prestacions i pensions de la seguretat social, entre d’altres àmbits.

GENERAL

 • Consultes laborals i en matèria de Seguretat Social.
 • Assessorament en matèria salarial. Estudis de costos salarials.
 • AsesoAssessorament en matèria disciplinària. Sancions i acomiadaments (Redacció si escau, dels escrits corresponents).
 • Extincions i Suspensions de contractes, individuals i col·lectives.
 • Assessorament en matèria de contractació i bonificacions.
 • Assessorament en matèria de previsió social complementària.
 • Assessorament sobre Jornades de Treball, Descansos, Llicències i Vacances.

GESTIÓ DE NÒMINAS

 • Procés de càlcul i formalització rebuts mensuals de salari, rebuts de pagues extraordinàries i liquidacions de saldo per interrupció o extinció de la relació laboral.
 • Elaboració de remeses o domiciliacions bancàries de pagaments de salaris.
 • Confecció de llistats o resums de nòmina, diaris, desglossats per centres de treball, seccions i treballadors, amb detall de conceptes.
 • Emissió anual del Model 145 de comunicació dades al pagador als efectes aplicació retencions I.R.P.F.
 • Càlcul, formalització i presentació dels Models 110 (trimestral) i 190 (anual) relatius a les retencions per I.R.P.F. efectuades als treballadors.
 • Emissió de Certificats anuals individuals de Retencions a efectes de l’I.R.P.F.

CONTRACTES DE TREBALL

 • Formalització i registre a través del sistema Contrat@, de contractes de treball, pròrrogues, annexos, novacions i transformacions de contractes.
 • Assessorament en matèria d’incentius i bonificacions a la contractació.
 • Contractes d’Alta Direcció.
 • Control de venciments de contractes de treball temporals i formalització de les corresponents notificacions de finalització.

SEGURETAT SOCIAL

 • Tramitació de Afiliacions, i d’altes, baixes i variacions de dades de treballadors.
 • Càlcul mensual de Butlletins de cotització TC1 i TC2.
 • Empleats de la Llar.
 • Sol·licitud de Certificacions de deutes o de corrent de pagament, relatius a les quotes, amb la Seguretat Social.
 • Tramitació dels documents de baixa i alta d’Incapacitat Temporal.
 • Emissió de Certificats d’Empresa, relatius a cotitzacions, als efectes de sol·licitud de Prestacions, Atur, Subsidis, etc.
 • Formalització comunicació d’Accident de Treball i comunicació per sistema Delt@.

Necessita assessorament Laboral o de Seguretat Social?

Si ho prefereix, l’atendrem personalment per aclarir els seus dubtes. Deixi’ns les seves dades i contactarem amb vostè en breu.

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Sol·licitud de pensions de jubilació ordinària i anticipada.
 • Sol·licitud de Pensions de Viduïtat i orfandat.
 • Sol·licitud de Pensions d’Invalidesa.
 • Assessorament en matèria de pensions de la Seguretat Social.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Coordinació amb Servei de Prevenció de Riscos Laborals Aliè concertat.
 • Assistència a reunions del Comitè de Seguretat i Salut de l’empresa.
 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Impugnació de sancions en matèria de prevenció de riscos laborals.

ASSISTÈNCIA JURÍDICA

 • Presentació d’Escrits i Recursos davant les administracions en relació a assumptes laborals i de Seguretat social que afectin l’empresa.
 • Assistència a citació d’Inspecció de Treball.
 • Assistència acte de Conciliació davant el TAMIB.
 • Assistència acte de Conciliació i / o Judici davant el Jutjat del Social i instàncies superiors.
 • Assistència i representació davant el Jutjat del Contenciós Administratiu i instàncies superiors.

IGUALTAT

 • Assessorament en matèria d’Igualtat.
 • Assessorament en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Assistència i Representació davant la Inspecció de Treball en matèria d’Igualtat.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

 • Negociació i Formalització de Convenis Col·lectius d’Empresa.
 • Negociació i Formalització d’Acords d’Empresa en matèria laboral.

ESTRANGERS

 • Assessorament en matèria d’estrangeria.
 • Tramitació d’Autoritzacions de Residència i Treball per a estrangers.
 • Tramitació de permisos per arrelament i reagrupacions familiars.

EL NOSTRE EQUIP EN

Àrea Laboral i Seguretat Social

José Javier Bonet Llull

Graduat Social i advocat. Assessor laboral

Silvia Urbano Homar

Responsable de l’Àrea Laboral

Nadia de Sarraga Roure

Tècnic Laboral

Juan Miguel Riera Femenias

Tècnic Laboral

Paula Vidal Mayrata

Tècnic Laboral

Vanessa Rodríguez Macías

Tècnic Laboral

Mar Manresa Beltrán

Tècnic Laboral

Ana Román Medina

Recepcionista

Dues generacions de professionals assessorant empreses en temes laborals, fiscals, mercantils i administratius.

Calle Luis Fábregas, 1-1ºF
07014 Palma de Mallorca
Illes Balears (España)

T (+34) 971 222 002

Fax Dpto Laboral:  971 452 317
Fax Dpto Fiscal:  971 737 413

Horario de atención

8 a 16 h. (Dilluns a Dijous)
8 a 15 h. (Divendres)

El nostre horari d’estiu és de 8 a 15 h. tots els dies (1 de juliol – 15 de setembre).

En que puedo ayudarte?
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad